Společnost je především výrobní organizací s dlouholetou tradicí v povrchových úpravách železných, neželezných a barevných kovů. Dobré jméno organizace získala při spolupráci s renomovanými výrobci dílů a součástí převážně v automobilovém průmyslu v rámci České republiky, Itálie, Německa i USA. Rovněž kvalitní spolupráce a dlouholetá stabilita ve výrobě pro ostatní zákazníky neméně významných značek mimo automobilový průmysl je základem rozvoje a stálého zkvalitňování našich služeb v tomto segmentu.

Zásady vedení společnosti:

- Hlavní zásadou vedení naší společnosti je budování a upevňování dobrých obchodních vztahů se zákazníky, které vedou k oboustranné spokojenosti v dodávkách a zkvalitnění spolupráce.

- Zajistit vždy včasnou a bezvadnou realizaci dodávek k uspokojení potřeb zákazníka.

- Trvalým zlepšováním všech našich činností a výrobních prostředků se snažit dosáhnout co nejvyšší kvality našich dodávek.

- Poskytovat finanční a materiální prostředky pro účinné a efektivní fungování systému řízení kvality ČSN ISO 9001.

- Dlouholetá spolupráce s našimi dodavateli známých a osvědčených výrobků a výchozích surovin, vedoucí ke zkvalitňování  obchodních vztahů, poskytování stále lepších služeb, dochvilnosti v dodávkách a servisu.

- Udržování dobrých mezilidský vztahů mezi zaměstnanci, správná motivace pro zaměstnance vedoucí ke kvalitní spolupráci zaměstnanců na jednotlivých pozicích ve firmě a tím k vyšší produktivitě práce.

- Zaměstnancům poskytnout nejvíce školení, materiálů a informací v jejich oboru pro získání nových znalostí a udržení současného trendu.

- Veškeré činnosti (a zejména prevenci) směřovat k dosažení nulového počtu reklamací, nehod s vlivem na životní prostředí nebo zdraví zaměstnanců.

- Dbát na co nejšetrnější chod společnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Šetřit přírodní zdroje postupným snižováním spotřeby energie, vody, vstupních surovin a recyklací odpadů.

- Klást důraz na minimální dopady veškerých svých činností na životní prostředí a zdraví lidí.

- Dodržovat požadavky všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, které se týkají činnosti společnosti.


                                                                    Spokojený zákazník je náš cíl !


                                                                                                                                           Ing. Jiří Grünbauer
                                                                                                                                                  jednatel