TECHNICKÉ PARAMETRY LINKY 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP LAKOVÁNÍ

Komaxitová linka, to znamená zařízení pro nanášení práškových barev elektrostatickou metodou na kovové výrobky, byla uvedena do provozu v Rožmitále pod Třemšínem v září 2002.

Jedná se o výrobek italské firmy „ EUROIMPIANTI s.r.l." , splňující nejpřísnější hygienické požadavky. Technologický provoz linky je bezodpadový, jednotlivé procesy jsou uzavřené s recyklací používaných náplní. Při provozu linky nejsou používána žádná rozpouštědla ani jiné ekologicky závadné chemikálie.

Používané nátěrové hmoty jsou nanášeny elektrostaticky na povrch součástí ve formě prášku. Přebytečný prášek je odsáván a zpětně recyklován zpět do oběhu.

Základní půdorysný rozměr linky je 24 x 9 x 5 m, s nutnými manipulačními plochami pak 35x13x5m.

Provoz linky je řízen automaticky pomocí elektronického ovládání z centrálního řídícího panelu. Fyzická přítomnost obsluhy je nutná pouze pro kontrolu technologického procesu a funkčnosti zařízení a dále pro navěšování a svěšování výrobků. Elektronické ovládání zabezpečuje neměnnost nastavených parametrů, zejména pak rychlost posuvu podvěsného dopravníku, teplotu ve vypalovacím tunelu, rychlost pohybu nanášecích pistolí, rovnoměrné množství nanášené barvy a proces odmašfování a fosfátování.

Z výše uvedených důvodů je zabezpečena standartně vysoká kvalita produkce.

 

Maximální rozměry výrobků: výška - 1.800 až 2.000 mm
šířka - 500 až 600 mm 
délka - 1.000 až 1.200 mm
Maximální hmotnost výrobků: 80 kg na jeden metr závěsné dráhy
Potřebné energie elektrický příkon
motorická síla
pomocné napětí
termický výkon tunelut
termický výkon pece
palivo
užitková voda 
stlačený vzduch
39 kVA
380 V, 50 Hz 
110 V
175.000 Kcal/ hod
350.000 Kcal/ hod
propan-butan, alternativně zemní plyn
2,5 kg / cm2
6 kg / cm2suchý odmaštěný

 

Linka se skládá z následujících hlavních částí:

odmašťovací tunel
sušící pec
kabina aplikace prášků
sběr neupotřebené barvy
vypalovací pec nátěrů
závěsný dopravník
hlavní elektrický rozvod

Jednotlivé montážní celky linky nemají pevné základy a jsou pouze kotveny do podlahy kotevními šrouby.

Popis pracovního cyklu linky

Výrobky určené k nátěru jsou zavěšovány obsluhou na dopravník, procházející v uzavřené smyčce technologickým procesem.

Jednotlivé fáze pracovního cyklu jsou:

1. zavěšení výrobků
2. příprava povrchu - odmaštění, fosfátování 
3. vysoušení v peci
4. aplikace prášku v uzavřené kabině 
5. polymerace v peci
6. ochlazení výrobků 
7. svěšování výrobků

Ad.l - Zavěšování výrobků

Je prováděno manuálně na závěsy uchycené na dopravníku. Závěsy jsou individuelně přizpůsobeny tvaru a hmotnosti výrobků. Na závěsu prochází výrobek celým procesem.

Ad.2 - Příprava povrchu

Provádí se v tunelu, kde jsou špinavé výrobky v několika fázích za tepla chemicky omývány. Účinku je dosaženo za pomoci odstředivých čerpadel, pomocí kterých cirkuluje roztok, obsažený v níže umístěné vaně.

Skupiny trysek, umístěné na jednotlivých rampách, zajišťují jak po mechanické tak po chemické stránce dokonalé odmaštění a fosfátování výrobků.

ad. 3 - Vysoušení v peci

Po předchozím nástřiku jsou vlhké výrobky přemístěny do pece s cirkulací teplého vzduchu, odkud vychází dokonale vysušeny. Teplo vyráběné generátorem na nepřímé spalování je dosahováno vnitřní recyklací průchozí komory pomocí zesílené ventilace, stejnoměrné po celé délce. Vnitřní teplota obvykle nepřesahuje 150 stupňů Celsia

ad.4 - Aplikace prášku v kabině

Na výstupu ze sušící pece jsou výrobky připraveny k nástřiku práškové barvy. Tyto vstupují do kabiny kde jsou pomocí elektrostatických pistolí prováděny aplikace prášků na výrobcích. Tato technologie umožňuje nanášení barev bez pomoci rozpouštědel. Práškový systém je všeobecně uznáván jako nejekologičtější, nejekonomičtější a nejlépe zajišťující kvalitu moderního nástřiku. Nanášení barev je prováděno automaticky, bez zásahu obsluhy.

ad. 5 - Polymerace v peci

Z předchozí fáze vycházejí výrobky, pokryté práškovým nástřikem ve stavu prachu. Aby mohla být povrchová úprava přeměněna na stálou, musí být výrobky vypáleny přibližně při teplotě 200 stupňů Celsia. Proto vstupuje dopravník do pece s cirkulací teplého vzduchu, odkud po uplynutí patřičné doby setrvání vychází dokonale vypálené a nalakované výrobky. I v této peci je ohřev produkován generátorem na nepřímé spalování a je prováděna recyklace uvnitř komory pomocí zesílené ventilace, stejnoměrné po celé délce.

ad.6 - Ochlazení výrobků

     Po opuštění pece prochází výrobky větranou zónou, kde jsou přirozeně ochlazovány.

ad.7 - Svěšování

Po ochlazení jsou výrobky v manipulačním prostoru svěšovány, baleny a ukládány do přepravních palet.

 

Upřesnění technologie a podrobné představení linky po konzultaci s vedoucím provozu. (kontakty)